ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Tabs

         นางปิยนี นันทสมบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหม้อ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-5618251

E-Mail : 2504.nun@gmail.com