ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ

160

ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053673793

160

ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00